Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng

Steel Straightedges - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước rà phẳng, có tiết diện hình chữ nhật hoặc hình chữ I có độ dài đến 5000 mm.

Để tải và xem thêm ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét