Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng

Steel Straightedges - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước rà phẳng, có tiết diện hình chữ nhật hoặc hình chữ I có độ dài đến 5000 mm.

Để tải và xem thêm ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 105: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Rà Phẳng(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

1 nhận xét:

Generally talking, 10% of the material thickness is used for most functions. When dealing with tight tolerances and thin wall merchandise, the warmth produced by welding has a direct effect on metal quality. While welding is the costliest becoming a member of method, it's usually the one viable process in areas that do not enable for Heated Blanket overlap or meeting holes. A progressive die is made up of a sequence of progressions in a process the place, when superior by way of the mold, every bit is further bent or punched till complete.

Đăng nhận xét