Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh

Glass Alcoholmeters - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại cồn kế thủy tinh có phạm vi đo (0-100)%V, giá trị độ chia không nhỏ hơn 0,2%V, bao gồm loại không có và có thang đo nhiệt độ phạm vi (0-50)oC và giá trị độ chia 0,1; 0,2; 0,5; 1oC.

Để tải và xem thêm ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét