Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 128: 2003 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Nhớt Động Lực

Dynamic Viscosimeters - Methods and Means of Verification

ĐLVN 128: 2003 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Nhớt Động Lực 

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định máy đo độ nhớt động lực có phạm vi đo (2,5 ÷10 000) Pa.s; độ chính xác 0,5 % và thấp hơn.

Để tải và xem thêm ĐLVN 128: 2003 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Nhớt Động Lực, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 128: 2003 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Nhớt Động Lực

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét