Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 107: 2002 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Hàm Lượng Cồn Trong Hơi Thở

Alcoholometers - Methods and Means of Verification

ĐLVN 107: 2002 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Hàm Lượng Cồn Trong Hơi Thở

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở có phạm vi đo (0,000-0,400)%V có độ chính xác  ± 0,003 %V

Để tải và xem thêm ĐLVN 107: 2002 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Hàm Lượng Cồn Trong Hơi Thở xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 107: 2002 - Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Hàm Lượng Cồn Trong Hơi Thở


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét