Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 110: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Dụng Cụ Đo Mô-men Lực

Torque Measuring Devices - Methods and Mean of Calibration

ĐLVN 110: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Dụng Cụ Đo Mô-men Lực 

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại dụng cụ đo mô-men lực có mô-men lực đến 2500 Nm, sai số không vượt quá 5%.

Để tải và xem thêm ĐLVN 110: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Dụng Cụ Đo Mô-men Lực, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 110: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Dụng Cụ Đo Mô-men Lực

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét