Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 125: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Điện Trở Platin Công Nghiệp

Industrial platinum resistance thermometers - Methods and means of calibration

ĐLVN 125: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Điện Trở Platin Công Nghiệp

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở platin công nghiệp (IPRT) trong phạm vi nhiệt độ từ -40oC đến + 650oC với sai số không vượt quá +- (0,3 + 0,005|t|)oC
Văn bản này không áp dụng để hiệu chuẩn các loại nhiệt kế điện trở khác.

Để tải và xem thêm ĐLVN 125: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Điện Trở Platin Công Nghiệp, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 125: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Điện Trở Platin Công Nghiệp

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét