Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 126: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Dòng Điện

Current Transformers - Testing Procedures

ĐLVN 126: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Dòng Điện

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm để phê duyệt mẫu các loại máy biến dòng điện (Việt tắt là TI) được sử dụng trong mạch đo lường và mạch bảo vệ làm việc với lưới điện có tần số từ 15 Hz đến 100 Hz.

Để tải và xem thêm ĐLVN 126: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Dòng Điện, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 126: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Dòng Điện

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét