Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 118: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Tắc Xi Mét

Taximeters - Testing procedures

ĐLVN 118: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Tắc Xi Mét

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện thử nghiệm để phê duyệt mẫu các loại tắc xi mét điện tử hiện số.

Để tải và xem thêm ĐLVN 118: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Tắc Xi Mét, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:ĐLVN 118: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Tắc Xi Mét

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét