Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 122: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Kiểm Tra Quá Tải Xách Tay

Portable Wheel Load Scales - Testing Procedures

ĐLVN 122: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Kiểm Tra Quá Tải Xách Tay

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm cho cân kiểm tra quá tải xách tay, cấp chính xác 0, 5, 1, 2; phạm vi đo (0 ÷ 15 000) kg dùng cho mục đích kiểm tra áp lực lên bánh xe để từ đó xác định khối lượng của cả xe.

Để tải và xem thêm ĐLVN 122: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Kiểm Tra Quá Tải Xách Tay xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:ĐLVN 122: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Kiểm Tra Quá Tải Xách Tay

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét