Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 111: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Công Tơ Điện Xoay Chiều

Alternating Watt - Hour meters - Testing Procedures

ĐLVN 111: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Công Tơ Điện Xoay Chiều

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện thử nghiệm các loại công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng tác dụng cấp chính xác 0,5; 1,0; 2,0; và đo điện năng phản kháng cấp chính xác 1,0; 2,0 và 3,0 làm việc với lưới điện có tần số từ 45 Hz đến 65 Hz.

Để tải và xem thêm ĐLVN 111: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Công Tơ Điện Xoay Chiều, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 111: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Công Tơ Điện Xoay Chiều

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét