Quay lại

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

ĐLVN 07: 1998 - Quy Trình Kiểm Định Công Tơ Điện Xoay Chiều

Alternating-Current Watthour Meter - Methods and Means of Verification

Quy Trình Kiểm Định Công Tơ Điện Xoay Chiều - ĐLVN 07: 1998

1. Phạm Vi Áp Dụng:
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng loại một pha, ba pha, một biểu giá và nhiều biểu giá dùng để đo điện năng tác dụng cấp chính xác 0,5; 1; 2 và đo điện năng phản kháng cấp chính xác 0,5; 1; 2 và 3 làm việc ở lưới điện tần số từ 45 Hz đến 65Hz.
Văn bản này không áp dụng cho công tơ có chỉ thị điện năng cực đại và công tơ có bộ cảm biến xung.

Để tải và xem thêm Quy Trình Kiểm Định Công Tơ Điện Xoay Chiều - ĐLVN 07: 1998, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Kiểm Định Công Tơ Điện Xoay Chiều - ĐLVN 07: 1998
(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét