Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 117: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phân Tích Phổ

Spectrum Analyzers - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 117: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phân Tích Phổ

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại máy phân tích phổ...

Để tải và xem thêm ĐLVN 117: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phân Tích Phổ, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:ĐLVN 117: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phân Tích Phổ

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét