Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 121: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Đồng Hồ Lò Xo

Spring Dial Scales - Testing Procedures

ĐLVN 121: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Đồng Hồ Lò Xo

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm để phê duyệt mẫu các loại cân đồng hồ lò xo sử dụng trong thương mại, cấp chính xác thường - cấp 4, mức cân lớn nhất Max tới 100 kg.

Để tải và xem thêm ĐLVN 121: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Đồng Hồ Lò Xo, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 121: 2003 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Đồng Hồ Lò Xo


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét