Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 123: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cặp Nhiệt Điện Chuẩn Loại B, R, S

Calibration of noble metal standard thermocouple type B, R, S by comparison technique - Methods and means of calibration

ĐLVN 123: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cặp Nhiệt Điện Chuẩn Loại B, R, S bằng phương pháp so sánh.

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn cặp nhiệt chuẩn kim loại quý (loại B, R, S) có phạm vi đo từ (0 ÷1600) °C bằng phương pháp so sánh phù hợp với các định nghĩa của thang nhiệt độ quốc tế 1990 (ITS-90).
Quy trình này không áp dụng để hiệu chuẩn các loại cặp nhiệt điện khác.

Để tải và xem thêm ĐLVN 123: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cặp Nhiệt Điện Chuẩn Loại B, R, S bằng phương pháp so sánh, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 123: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cặp Nhiệt Điện Chuẩn Loại B, R, S bằng phương pháp so sánh.
(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét