Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 120: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nivô Chính Xác

Precision Levels - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 120: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nivô Chính Xác

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn nivô chính xác dạng thẳng và dạng khung có giá trị độ chia chia 0,1 mm/m, 0,05 mm/m, 0,02 mm/m; chiều dài làm việc 300 mm.

Để tải và xem thêm ĐLVN 120: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nivô Chính Xác, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 120: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nivô Chính Xác

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét