Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 127: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Tủ Xác Định Nhu Cầu Oxi Sinh Hóa (BOD)

Chamber for determination biochemical oxygen demand - Methods and means of calibration

ĐLVN 127: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Tủ Xác Định Nhu Cầu Oxi Sinh Hóa (BOD)

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn tủ xác định nhu cầu oxi sinh hóa (BOD) có phạm vi đo nhiệt độ (0 ÷ 50) oC, với độ ổn định nhiệt độ ± 1 oC.

Để tải và xem thêm ĐLVN 127: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Tủ Xác Định Nhu Cầu Oxi Sinh Hóa (BOD), xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 127: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Tủ Xác Định Nhu Cầu Oxi Sinh Hóa (BOD)

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét