Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 115: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Tạo Sóng

Generators - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 115: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Tạo Sóng

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các máy tạo sóng có dải tần từ 0,03 GHz đến 26,5 GHz.

Để tải và xem thêm ĐLVN 115: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Tạo Sóng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 115: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Tạo Sóng

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét