Quay lại

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

ĐLVN 13: 1998 - Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô

Vehicle scales - Methods and Means of Verification

ĐLVN 13: 1998 - Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các cân ô tô có mức cân lớn nhất Max > 5.000 kg, cấp chính xác trung bình (cấp 3) theo TCVN 4988 - 1989.
Văn bản này áp dụng cho cả các cân bàn có mức cân Max > 5.000 kg.
Văn bản này không áp dụng cho cân trục xe ô tô.
Để tải và xem thêm ĐLVN 13: 1998 - Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét