Quay lại

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

ĐLVN 03 : 1998 - Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải

Conveyor-belt scales - Methods and means of verification

Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải - ĐLVN 03 : 1998

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và định kỳ các cân tự động liên tục được lắp trên giàn băng tải, làm việc theo nguyên lý trọng lượng (gọi tắt là cân băng tải), cấp 1 và cấp 2, để xác định khối lượng hàng hoá, vật liệu rời trong quá trình vận chuyển.

Để tải và xem thêm Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải - ĐLVN 03 : 1998, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải - ĐLVN 03 : 1998

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét