Quay lại

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Ampe Kìm FLUKE, HIOKI, KYORITSU, PROVA, YOKOGAWA, CHECKMAN...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn  Ampe Kìm FLUKE, HIOKI, KYORITSU, PROVA, YOKOGAWA, CHECKMAN...


hiệu chuẩn Ampe Kìm Fluke
Ampe Kìm Flukehiệu chuẩn Ampe Kìm Hioki
Ampe Kìm Hioki


hiệu chuẩn Ampe Kìm Kyoritsu
Ampe Kìm Kyoritsu

V. Description
Maker
Model
Range
Ampe Kìm
BRIGHTON
SDC40A
600VAC-400AAC
Ampe Kìm
CHECKMAN
TK-2000AD
Ampe Kìm
CHEKMAN
TK-1000A
Ampe Kìm
FLUKE
771
Ampe Kìm
FLUKE
773
Ampe Kìm
FLUKE
376
Multi Function
Ampe Kìm
HIOKI
3290-10
MULTIFUNCTION
Ampe Kìm
HIOKI
3288
Ampe Kìm
HIOKI
3283
Ampe Kìm
HIOKI
3280-10
Ampe Kìm
HIOKI
3281
Ampe Kìm
HIOKI
3280-20
Ampe Kìm
KYORITSU
KEW SNAP 2003A
AC (0 ~ 750) V,(0 ~ 2000) ADC (0 ~ 1000) V, (0 ~ 2000) A
Ampe Kìm
KYORITSU
KEW SNAP 2055
Ampe Kìm
KYORITSU
KEW SNAP 2007A
Ampe Kìm
KYORITSU
KEW SNAP 2017
600A-VAC
Ampe Kìm
KYORITSU
KEW SNAP 2009A
3999 COUNT
Ampe Kìm
KYORITSU
2056R
Ampe Kìm
KYORITSU
2003A
Ampe Kìm
KYORITSU
2433
Ampe Kìm
KYORITSU
2017
Ampe Kìm
KYORITSU
2002PA
Ampe Kìm
KYORITSU
2009A
Ampe Kìm
KYORITSU
2037
Ampe Kìm
PROVA
2009
Ampe Kìm
VICTOR
6056C
Ampe Kìm
WELLINK
HL-3390
Ampe Kìm
YOKOGAWA
CL120
Ampe Kìm
YOKOGAWA
CL220
0~300A AC/DC0 nhận xét:

Đăng nhận xét