Quay lại

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Cân Kỹ Thuật - Mechanical Balance Nhơn Hòa

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Cân Kỹ Thuật - Mechanical Balance Nhơn Hòa.

hiệu chuẩn cân nhơn hòa
Cân Kỹ Thuật 


V. Description
E. Description
Maker
Model
Range
Cân Kỹ Thuật
Mechanical Balance
NHON HOA
CDH 60
60 kg / 0.2 kg
Cân Kỹ Thuật
Mechanical Balance
NHON HOA
100 KG
Cân Kỹ Thuật
Mechanical Balance
NHON HOA
60 KG
Cân Kỹ Thuật
Mechanical Balance
NHƠN HÒA
60Kg
60KG/0.1 KG


0 nhận xét:

Đăng nhận xét