Quay lại

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn AC-DC Clamp Meter, Clamp On Tester FLUKE, HIOKI, KYORITSU, PROVA, YOKOGAWA...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn AC-DC Clamp Meter, Clamp On Tester FLUKE, HIOKI, KYORITSU, PROVA, YOKOGAWA...Clamp Meter Kyoritsuhiệu chuẩn Clamp Meter Fluke
Clamp Meter Fluke

Clamp Meter Hioki

E. Description
Maker
Model
Range
Clamp-On Meter
BRIGHTON
SDC40A
600VAC-400AAC
AC-DC Clamp Meter
CHECKMAN
TK-2000AD
Digital Clamp Meter
CHEKMAN
TK-1000A
Clamp Meter
FLUKE
771
Milliamp Process Clamp Meter
FLUKE
773
True RMS Clamp Meter
FLUKE
376
Multi Function
Clamp On AC/DC Hitester
HIOKI
3290-10
MULTIFUNCTION
Clamp Hitester
HIOKI
3288
Clamp Hitester
HIOKI
3283
Clamp On Hitester
HIOKI
3280-10
Digital Clamp On Hitester
HIOKI
3281
Clamp On Histester
HIOKI
3280-20
AC/DC Clamp Meter
KYORITSU
KEW SNAP 2003A
AC (0 ~ 750) V,(0 ~ 2000) ADC (0 ~ 1000) V, (0 ~ 2000) A
AC-DC Clamp Meter
KYORITSU
KEW SNAP 2055
Digital Clamp Meter
KYORITSU
KEW SNAP 2007A
Digital Clamp Meter
KYORITSU
KEW SNAP 2017
600A-VAC
True RMS AC/DC Clamp Meter
KYORITSU
KEW SNAP 2009A
3999 COUNT
AC/DC Clamp Meter
KYORITSU
2056R
AC/DC Digital Clamp Meter
KYORITSU
2003A
Clamp Meter
KYORITSU
2433
Digital Clamp Meter
KYORITSU
2017
Digital Clamp Meter
KYORITSU
2002PA
Digital Clamp Meter
KYORITSU
2009A
True RMS AC/DC Clamp Meter
KYORITSU
2037
True RMS AC/DC Watt Clamp
PROVA
2009
DC/AC 600A Clamp Meter
VICTOR
6056C
DC/AC Clamp Meter
WELLINK
HL-3390
Clamp On Tester
YOKOGAWA
CL120
Clamp On Tester
YOKOGAWA
CL220
0~300A AC/DC0 nhận xét:

Đăng nhận xét