Quay lại

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bền Kéo AMETEK, INSTRON, HUAYANG, MESYS...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Đo Độ Bền Kéo AMETEK, INSTRON, HUAYANG, MESYS, A&D, MAXIMO-A...

Máy Đo Độ Bền Kéo 
V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Độ Bền Kéo
HUAYANG
HYK-10000A
Máy Đo Độ Bền Kéo
HUAYANG
HYK-500B
Máy Đo Độ Bền Kéo
TOKYOKOKI
N/A
100 kN/0.2 kN
Máy Đo Độ Bền Kéo
SE
AL-200K
0~200kgf
Máy Đo Độ Bền Kéo
MESYS
QM100SE
20  kgf
Máy Đo Độ Bền Kéo
IMADA
SV-55C-50M
500N/0.1N
Máy Đo Độ Bền Kéo
IMADA
SH-13NA-50
Máy Đo Độ Bền Kéo
MAXIMO-A
N/A
Máy Đo Độ Bền Kéo
CHUN YEN
BAB-5M
5KG
Máy Đo Độ Bền Kéo
A&D
STA-1150
50 kgf/0.01
Máy Đo Độ Bền Kéo
AMETEK
LRX plus
Máy Đo Độ Bền Kéo
INSTRON
5542

0 nhận xét:

Đăng nhận xét