Quay lại

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Hiệu Chuẩn Decade Resistance Box, Standard Self-Inductor, Standard Resistor YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, BURSTER...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Decade Resistance Box, Standard Self-Inductor, Calibration Resistor, Standard Resistor YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, BURSTER...

hieu chuan Yokogawa 2786 Series Decade Resistance Boxes
Yokogawa 2786 Series Decade Resistance Boxes


E. Description
Maker
Model
Range
Decade Resistance Box
YOKOGAWA
2786
Decade Resistance Box
YOKOGAWA
2793
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-104
1 mH
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-102
100 µH
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-108
100 mH
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-106
10 mH
Calibration Resistor
BURSTER
1240-0.01
10 mΩ, ± 0.03 %
Calibration Resistor
BURSTER
1240-0.001
1 mΩ, ± 0.05 %
Calibration Resistor
BURSTER
1240-0.1
100 mΩ, ± 0.05 %
Standard Resistor
HIOKI
SR-2
Standard Resistor
MEECO
H25.3
100MW
Standard Resistor
YOKOGAWA
2792A 04
1Ω
Standard Resistor
YOKOGAWA
2792A 06
100 Ω0 nhận xét:

Đăng nhận xét