Quay lại

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Weight, Standard Weight Set MURAKAMI KOKI, DONGNHAN, CHINA, YEASTEN...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Weight , Standard Weight Set MURAKAMI KOKI, DONGNHAN, CHINA, YEASTEN...

calibration Standard Weight Set
Standard Weight Set

calibration Standard Weight Set
Standard Weight Set

E. Description
Maker
Model
Range
Standard Weight
KERN & SOHN
D-72336
20g
Standard Weight
KERN & SOHN
M1
5000g
Standard Weight
MC
F2
10kg
Standard Weight
N/A
M2
Standard Weight
DONGNHAN
F1
1g
Standard Weight
CHINA
5 KG
Standard Weight
CHINA
10KG
Standard Weight
CHINA
20KG
Standard Weight
MURAKAMI KOKI
E2 (100g)
Standard Weight
N/A
2LB (3600g)
Standard Weight
N/A
4LB 4100g)
Standard Weight
N/A
F1 (200G)
Standard Weight
MURAKAMI KOKI
E2 (5g)
Standard Weight
MURAKAMI KOKI
E2 (2g)
Standard Weight
MURAKAMI KOKI
E2 (1g)
Standard Weight
QUATEST 3
F1
Standard Weight
N/A
F1
1000g
Standard Weight
N/A
5G
5g
Standard Weight
N/A
150G
150g
Standard Weight
N/A
250G
250g
Standard Weight
N/A
1000G
1000g
Weight
N/A
1 kg
Weight
N/A
100 g
Weight
N/A
5 kg
5 kg
Weight
N/A
10 kg
10 kg
Weight
CHANGZHOU
M1 (500G)
500G
Weight
CHANGZHOU
M1 (1KG)
1KG
Weight
CHANGZHOU
M1 (2KG)
2KG
Weight
AND
AD-1600-100
100 g
Weight
AND
AD-1600-50
50 g
Weight
AND
AD-1600-200
200 g
Weight
SHIMADZU
N/A
Weight
SHIMADZU
-
Weight
VN
M-20KG
20 KG
Weight
VN
M-5 KG
5 KG
Standard Weight Set (10pcs)
DL-VN
M1
10kg/10.001
Standard Weight Set (10pcs)
MURAKAMI
M1
Standard Weight Set (10pcs)
N/A
F2
Standard Weight Set (15pcs)
MC
F1
1g , 2x2g ,5g, 10g,2x20g, 50g, 100g, 2x200g, 500g, 1kg,2x2kg
Standard Weight Set (10pcs)
CHINA
F2
Standard Weight Set (10pcs)
N/A
M1
1kg
Standard Weight Set (10pcs)
JAPAN
F1
Standard Weight Set (10pcs)
CHINA
178
Standard Weight Set (10pcs)
AKIYAWA KOUZAI
M1
Weight Set (10pcs)
N/A
0.5kg/1.25kg/5kg
500g/ 1.25 kg/ 5 kg
Weight Set (10pcs)
N/A
59
Weight Set (10pcs)
YEASTEN
Weight Set (10pcs)
MURAKAMI
M2
Weight Set (10pcs)
MITUTOYO
516-650
Weight Set (10pcs)
SHIMADZU
100N0 nhận xét:

Đăng nhận xét