Quay lại

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Electronic Balance, Electronic Scale, Precision Balance AND, CAS, OHAUS, AND, METTLER TOLEDO, SEIKO, SHIMADZU...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn hiệu chuẩn Electronic Balance, Electronic Scale, Precision Balance AND, CAS, OHAUS, AND, METTLER TOLEDO, SEIKO, SHIMADZU...

calibration Electronic Balance
Electronic Balance

E. Description
Maker
Model
Range
Balance
CAS
CUW4200H
4200 g
Balance
CAS
SW1
Balance
OHAUS
CT1200
Balance
VIETMI
A12
Balance
NHON HOA
PDM 076-2007
Balance
CE
A12
Balance
TSCALE
AHC-6T
Bench Balance
YEASTEN
YL-2
0 TO 100 g/0.1 g
Compact Balance
CB-200
200 g/0.01 g
Compact Balances
AND
EK-6000H
0~6000g/0.1
Counting Balance
AND
FX-3000N
Digital Balance
UWE
ADW-E
Digital Balance
AND
GH-202
Digital Balance
A&D
GH-202
50/0.01,(51 - 220)/0.1 mg
Digital Balance
METTLER TOLEDO
AG-204
210/0.1 mg
Digital Balance
OHAUS
N/A
410g/0.001g
Electric Balance
MAINMALD
HZT
Electronic Balance
CAS
CUX420H
420g/0.001g
Electronic Balance
OHAUS
PAJ2102
2100/0.01 g
Electronic Balance
JM
JM600
Electronic Balance
METTLER TOLEDO
MS6002SDR/01
1220, 6200/0.01, 0.1 g
Electronic Balance
METTLER TOLEDO
ML802
820/0.01 g
Electronic Balance
PTY
PTY-300
0~300g/ d=1 mg
Electronic Balance
AND
GF-300
310/0.001g
Electronic Balance
AND
GF-3000
3100/0.01g
Electronic Balance
AND
GF-6100
6100/0.01g
Electronic Balance
VIBRA
ALC6
Electronic Balance
AND
HF-6000
Electronic Balance
OHAUS
BC30
30kg/1g
Electronic Balance
CAS
CPL320H
Electronic Balance
TAIWAN
DJ-1000E
Electronic Balance
ADAM
PT112
Electronic Balance
ADAM
CBK4
Electronic Balance
YAOHUA
XK3190-A9
Electronic Balance
ADAM
AE-301
Electronic Balance
SHINKO
GS600
0~600g/0.01g
Electronic Balance
YAMATO
N/A
0~32ozs/0.125ozs
Electronic Balance
SEIKO
DS-691
Electronic Balance
PRECISA
XT220M
Electronic Balance
SETRA
BL-410S
Electronic Balance
SHIMADZU
BL3200H
3200 g/0.01g
Electronic Balance
YAMATO
DP-6700
0~150kg/ 0.05kg (-0.05@150kg)
Electronic Balance
SHIMADZU
UW2200H
Electronic Balance
CAS
CUX4200H
4200g/0.01
Electronic Balance
SHIMADZU
BL320H
0~320g/0.001g
Electronic Balance
METTLER TOLEDO
BBK 432-6 SM
6100 g
Electronic Balance
CAS
CAUX 220
10mg ~ 220g/ e=1mg/ d=0.1mg
Electronic Balance
UTE
UWA-30C
30000g/0.1g
Electronic Balance
PRIS
JS-06BM
6000g/0.2g
Electronic Balance
PRIS
JS-06B
6000g/0.2g
Electronic Balance
UTE
2g/30kg
2g/30kg
Electronic Balance
MC
XK3150
0~150kg/0.02
Electronic Balance
VIBRA
SJ-6200JS
Electronic Balance
TSCALE
TB-300
Electronic Balance
TAIWAN
JSC-BTSC-06
Electronic Balance
AND
HV-60KGL
Electronic Balance
TAIWAN
JSC-BTSC-03
Electronic Balance
VIBRA
HAW-3
Electronic Balance
VIBRA
ACL-3A
Electronic Balance
VIBRA
ALC-15
Electronic Balance
TAIWAN
KD-TBED153
Electronic Balance
SHIMADZU
ELB2000
2000g/0.1g
Electronic Balance
OHAUS
TM1000
30000g/1g
Electronic Balance
HANSUNG
HS6A-01W
Electronic Balance
TAIWAN
YHT3
Electronic Balance
PRECISA
XB6200C
0~ 6200g/ 0.01g
Electronic Balance
HANSUNG
HS2200S
0~ 2200g/ 0.01g
Electronic Balance
AND
ADE-31000GPS
Electronic Balance
CAS
CUX 420H
Electronic Balance
EXCELL
BH-300
300 g, 0.01 g
Electronic Balance
SATORIOUS
TE153S
150g/0.001g
Electronic Balance
SATORIOUS
TE6101
6000g/0.1g
Electronic Balance
CAS
CI-2001AS
150Kg/0.01Kg
Electronic Balance
CAS
2.5CS
Electronic Balance
TSCALE
AHC-6+
Electronic Balance
TSCALE
AHC-15
Electronic Balance
CAS
SW-1
Electronic Balance
VIETMI
HZQ-B30000
Electronic Balance
AND
EK-6100i
Electronic Balance
AND
EK-1200i
Electronic Balance
AND
CB-1200
Electronic Balance
CAS
CI-2001A
220 KG/0.5KG
Electronic Balance
OHAUS
Defender 2000
150/0.02kg
Electronic Balance
OHAUS
PA3102
3100/0.01g
Electronic Balance
CAS
MW-1200
1200g/0.1g
Electronic Balance
SHINKO DENSHI
GS423
Electronic Balance
CHINA
WT1503LE
150 KG / 1 G
Electronic Balance
METTLER TOLEDO
XP204
220/0.0001g
Electronic Balance
OHAUS
ARB 120
Electronic Balance
VIBRA
PCXII-6000
6000, 300 g/ 0.2, 0.005 g
Electronic Balance
SHIMADZU
EL3000
3000/0.1g
Electronic Balance
VIBRA
DJ-6000 TW
6000/0.01 G
Electronic Balance
E-ACAURA
SA121
15/0.001 KG
Electronic Balance
OHAUS
SPS602F
0~600g/ d=0.01g
Electronic Balance
N/A
A12
100 kg/ 0.02kg
Electronic Balance
TSCALE
AHW-6+
0~6 kg/ d=0.1g
Electronic Balance
CAS
EC-D
6000.0g/0.5g
Electronic Balance
AHAUS
PA214
210g/0.0001g
Electronic Balance
PUCHUN
HX-Z
600g/0.01g
Electronic Balance
SARTORIUS
CPA4202S
0~4200g/ d=0.01g
Electronic Balance
OHAUS
AV313CU
310 g, 0.001 g
Electronic Balance
CAS
MWP1500
Electronic Balance
SHINKO
GS323
Electronic Balance
AND
GX-32K
30000g/1g
Electronic Balance
SETRA
BL-301F
0-310g/0.001g
Electronic Balance
AND
GF-2000
2100 g/0.01 g
Electronic Balance
EXCELL
AWH-75TW
75Kg/0.005Kg
Electronic Balance
OHAUS
NVT1601/2
1600g/0.1
Electronic Balance
MY WEIGH
i2600
2600g
Electronic Balance
SHIMADZU
ELB300
300g/0.01g
Electronic Balance
VIBRA
DJ-3000E
3000g/0.01g
Electronic Balance
VIBRA
DJ-3000TW
3000g/0.01g
Electronic Balance
VIBRA
HAW-15C
15Kg/0.5g
Electronic Balance
G&G
JJ1000
1Kg/0.01g
Electronic Balance
AND
GX-6000
610g/0.001g
Electronic Balance
CHYO
MK-600E
600g/0.01g
Electronic Balance
OHAUS
FGH Series
100g/0.001g
Electronic Balance
DIGI
DC-788
25Kg/0.005Kg
Electronic Balance
SHIMADZU
BL3200H
Electronic Balance
SHIMADZU
BL-320CH
Electronic Balance
SHINKO
DJ-6000TW
6000g/0.01g
Electronic Balance
SHINKO DENSHI
DJ6000TW
6000g/ d= 0.01g
Electronic Balance
METTLER TOLEDO
AG204
210/0.1 mg
Electronic Balance
OHAUS
PA512
510g/ d=0.01g
Electronic Balance
OHAUS
PA2102
2100g/ d=0.01g
Electronic Balance
AND
FG-60KAL
Electronic Balance
AND
FG-30KAM
Electronic Balance
AND
HV-15KVWP
Electronic Balance
OHAUS
D31P150BL
Electronic Balance
SARTORIUS
TE3102S
Electronic Balance
OHAUS
SPS6000F
Electronic Balance
OHAUS
V31XH2
Electronic Balance
OHAUS
PA4102
Electronic Balance
SARTORIUS
IW2-15
Electronic Balance
CLEVER
YH-T3
Electronic Balance
SATORIUS
BP221S
Electronic Balance
SATORIUS
CP3202S
Electronic Balance
VIBRA
AF-R220E
Electronic Balance
VIBRA
DJ-6000TW
Electronic Balance
METTLER TOLEDO
ML802E
820/0.01 G
Electronic Balance
METTLER TOLEDO
ML1502E
1520/0.01 G
Electronic Balance
OHAUS
SPS2001F
2000/0.1 G
Electronic Balance
AND
EW-1500i
R1(300g,0.1) R2(600g,0.1) R3(1500g,0.5)
Electronic Balance
SATORIUS
TE2101
2100g/0.1g
Electronic Balance
SATORIUS
TE1502S
1500g/0.01g
Electronic Balance
OHAUS
PA213
210g/0.001g
Electronic Balance
SHIMADZU
BL-220H
220g/0.001g
Electronic Balance
VIBRA SHINKO
TPS
3kg/0.1g
Electronic Precision Balance
N/A
KD-TBED-300
Electronic Precision Balance
CHINA
KD-TBED-3000
Electronic Precision Balance
N/A
FR-H
6000g/0.1
Electronic Precsion Balance
TAIWAN
FGH SERIES
100g
Electronics Balance
SHIMADZU
TX2202L
2200/d=0.01e=0.1
Electronics Balance
SHIMADZU
TX3202L
3200/d=0.01e=0.1
Electronics Balance
CAS
XB2200HX
2200/d=0.01e=0.1
Electronics Balance
OHAUS
CL 501T
Forklift Balance
CHINA
IND221
Precisa Balances
PRECISA
XR405A
405g/0.1 mg
Precision Balance
VIBRA
AJ 1002S
1000g/0.01g
Precision Balance
AND
FX-120i
Precision Balance
VIBRA
AJ-320JS
Precision Balance
VIBRA
AJ
Precision Balance
SHINKO DENSHI
AJ1002
0~1000g/ 0.01g
Precision Balance
DENSHI
AJ 1002
0-1000g/0.01g
Precision Balance
VIBRA SHINKO
AJ Shinko 602
600/0.01 g
Precision Balance
YAMATO
DS-30
Precision Balance
OHAUS
ADVENTURER PRO
Precision Balance
AND
FZ-3000iWP
3200g/0.01g
Precision Balance
AND
FZ-300iWP
320g/0.001g
Precision Balance
AND
FX-1200i
Precision Balance
METTLER TOLEDO
ML303E
Precision Electronic Balance
AND
HR-200
0~210g/0.1mg
Precision Top Pan Balance
KERN
EW 820-2NM
820 g
Precision Weighing Balance
EXCELL
BH-1200
0~1200g/0.02g
Precision Weighing Balance
AND
GF-200
Weighing Balance
AND
FX-200I
0~220g/0.001g
Weighing Balance
VIBRA
HAW-30A
0~30kg/d=0.001kg (III)
Weighing Balance
ACCULAB
ALC-310.3
310g/1mg
Weighing Balance
AND
EK-610I
Weighing Balances
AND
GX-6100
6100g/0.01g
Weighing Balances
AND
GX-600
610g/0.001g


1 nhận xét:

CHO HỎI CÁCH SỬ DỤNG CÂN ELECTRONIC BALANCE, 200/0,01G

Đăng nhận xét