Quay lại

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Hiệu Chuẩn Hộp Điện Trở Chuẩn, Điện Trở Chuẩn YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, HIOKI...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Hộp Điện Trở Chuẩn, Điện Trở Chuẩn YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, HIOKI...


hiệu chuẩn Điện Trở Chuẩn Hioki
Điện Trở Chuẩn HiokiV. Description
Maker
Model
Range
Hộp Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2786
Hộp Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2793
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-104
1 mH
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-102
100 µH
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-108
100 mH
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-106
10 mH
Điện Trở Chuẩn
BURSTER
1240-0.01
10 mΩ, ± 0.03 %
Điện Trở Chuẩn
BURSTER
1240-0.001
1 mΩ, ± 0.05 %
Điện Trở Chuẩn
BURSTER
1240-0.1
100 mΩ, ± 0.05 %
Điện Trở Chuẩn
HIOKI
SR-2
Điện Trở Chuẩn
MEECO
H25.3
100MW
Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2792A 04
1Ω
Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2792A 06
100 Ω


0 nhận xét:

Đăng nhận xét