Quay lại

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao CHROMA, ANIUO, KAST, CLINTON, QUADTECH...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao CHROMA,  ANIUO, KAST, CLINTON, QUADTECH...


hiệu chuẩn Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao


V. Description
Maker
Model
Range
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
ANIUO
AN9632XW
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
ANIUO
AN9632X
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
CHROMA
19073
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
CHROMA
19053
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
CHROMA
19052
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
GURADIAN
1010
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
MC
CC2670A
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
QUADTECH
1010
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
QUADTECH
G500VA
5kVAC,6kVDC
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
TONGHUI
9201S
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
DTEC DENSOKU
ET-04040
0~50kV/ 1 kV
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
DTEC DENSOKU
ET-01010
0~12kV/  0.5 kV
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
KIKUSUI
149-30A
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
KIKUSUI
149-10A
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
N/A
HPA3020FC3
0~5kV
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
SUNGMIN
SM-5PT02
Máy Kiểm Tra Điện Áp Đánh Thủng
KAST
KT-5000PD
Máy Kiểm Tra Điện Áp Đánh Thủng
HSW
HS-PCA510
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
CLINTON
HF-15A
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
CLINTON
HF-20E
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
CLINTON
HF-20GA
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
KAST
KT-905D
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
KAST
KT-803A
Máy Kiểm Tra Điện Áp Cao
KAST
KT-805A


0 nhận xét:

Đăng nhận xét