Quay lại

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn AC/DC Current Meter, AC DC Current Probe HIOKI, KIKUSUI, TEKTRONIX, YOKOGAWA...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn AC/DC Current Meter, AC DC Current Probe HIOKI, KIKUSUI, TEKTRONIX, YOKOGAWA...


calibration Current Probe
Current Probe


calibration Current Meter
Current Meter

E. Description
Maker
Model
Range
DC Current Meter
HIOKI
2104
5A
Current Calibrator For Tester
KIKUSUI
TOS1200
AC DC Current Probe
TEKTRONIX
TCP A300
AC DC Current Probe
TEKTRONIX
TCP312
Current Probe Amplifier
TEKTRONIX
AM 503
DC Voltage Current Standard
YOKOGAWA
2553
Current Unit
YOKOGAWA
2564
0 nhận xét:

Đăng nhận xét