Quay lại

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Cân Phân Tích AND, OHAUS, SARTORIUS, SHIMADZU, BOECO...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Cân Phân Tích AND, OHAUS, SARTORIUS, SHIMADZU, BOECO...

Cân Phân Tích 


V. Description
Maker
Model
Range
Cân Phân Tích
AND
GR-200
Cân Phân Tích
AND
GR-300
Cân Phân Tích
AND
HR-150AZ
152 g/0.0001g
Cân Phân Tích
AND
GH-200
Cân Phân Tích
BOECO
BBL31
Cân Phân Tích
OHAUS
PA413
0~410g/0.001g
Cân Phân Tích
OHAUS
PA214
0~210g/ 0.1mg
Cân Phân Tích
OHAUS
ARG224
Cân Phân Tích
OHAUS
DVG215CD
Cân Phân Tích
OHAUS
E12140
Cân Phân Tích
OHAUS
AR2140
210 G / 0.0001 G
Cân Phân Tích
OHAUS
P214
Cân Phân Tích
OHAUS
EP214
Cân Phân Tích
SARTORIUS
CPA2245
0~220g/D=0.1mg
Cân Phân Tích
SARTORIUS
CPA324S
320g/0.0001g
Cân Phân Tích
SARTORIUS
TE214S
0~210g/ d=0.0001g
Cân Phân Tích
SARTORIUS
ED224S
0~220g/ d=0.0001g
Cân Phân Tích
SHIMADZU
AUY120
10mm~120g/e=1mg,
d=0.1mg
Cân Phân Tích
SHIMADZU
ATX224
220 G / 0.0001 G
Cân Phân Tích
SHIMADZU
TX323L
320 G / 0.001 G
Cân Phân Tích
SHIMADZU
ATY224
220 g / 0.0001 g
Cân Phân Tích
SHIMADZU
AUY220
220g/0.0001g


0 nhận xét:

Đăng nhận xét