Quay lại

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Analytical Balance AND, OHAUS, SARTORIUS, SHIMADZU, BOECO...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Analytical Balance AND, OHAUS, SARTORIUS, SHIMADZU, BOECO...

Analytical Balance
E. Description
Maker
Model
Range
Analytical Balance
AND
GR-200
Analytical Balance
AND
GR-300
Analytical Balance
AND
HR-150AZ
152 g/0.0001g
Analytical Balance
AND
GH-200
Analytical Balance
BOECO
BBL31
Analytical And Precision Balance
OHAUS
PA413
0~410g/0.001g
Analytical Balance
OHAUS
PA214
0~210g/ 0.1mg
Analytical Balance
OHAUS
ARG224
Analytical Balance
OHAUS
DVG215CD
Analytical Balance
OHAUS
E12140
Analytical Balance
OHAUS
AR2140
210 G / 0.0001 G
Analytical Balance
OHAUS
P214
Analytical Balance
OHAUS
EP214
Analytical Balance
SARTORIUS
CPA2245
0~220g/D=0.1mg
Analytical Balance
SARTORIUS
CPA324S
320g/0.0001g
Analytical Balance
SARTORIUS
TE214S
0~210g/ d=0.0001g
Analytical Balance
SARTORIUS
ED224S
0~220g/ d=0.0001g
Analytical Balance
SHIMADZU
AUY120
10mm~120g/e=1mg,
d=0.1mg
Analytical Balance
SHIMADZU
ATX224
220 G / 0.0001 G
Analytical Balance
SHIMADZU
TX323L
320 G / 0.001 G
Analytical Balance
SHIMADZU
ATY224
220 g / 0.0001 g
Analytical Balance
SHIMADZU
AUY220
220g/0.0001g


0 nhận xét:

Đăng nhận xét