Quay lại

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Vạn Năng - Digital Multimeter AGILENT, ADCMT, EXTECH, GWINSTEK, IWATSU, KEITHLEY, VICTOR...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Đồng Hồ Vạn Năng - Digital Multimeter AGILENT, ADCMT, EXTECH, GWINSTEK, IWATSU, KEITHLEY, VICTOR...

Multimeter - GWINSTEK


VICTOR VC9807A - Digital Multimeter Handheld

hieu chuan Keithley 2425 - Multimeters Meter
Keithley 2425 - Multimeters MeterV. Description
E. Description
Maker
Model
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
ADCMT
7351E
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
ADCMT
7461A
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
AGILENT
34401A
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
AGILENT
34410A
Đồng Hồ Vạn Năng
Handheld Digital Multimeter
AGILENT
U1241A
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
APPA
91
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
BATRONIX
BXM98T
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital  Multimeter
CHEKMAN
TK-4001
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
DONG HWA
DM-1010
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
DUOYI
DY2101
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
EXSO
EXT1180
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
EXTECH
EX330
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
GWINSTEK
GDM-350B
Đồng Hồ Vạn Năng
Counts Dual Display Multimeter
GWINSTEK
GDM-8251A
Đồng Hồ Vạn Năng
Handheld Multimeter
HANDO
HD-62
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
ISO-TECH
IDM91E
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
IWATSU
VOAC7521H
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
KAISE
SK-4033
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
KEITHLEY
2000
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
KEITHLEY
2010
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter/Data Acquistition System
KEITHLEY
2700
Đồng Hồ Vạn Năng
True RMS  Multimeter
LG
DM-441B
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
METERMAN
5XP
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
PROTEK
HC-260TR
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
SAEHAN
ST-804A
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
SAEHAN
SH-852TR
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
SAEHAN
SH302S
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
SAMKWANG
SK-360A
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
TAE KWANG
TK-3205
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
TAE KWANG
TK-4001
Đồng Hồ Vạn Năng
Dual Display Multimeter
TEXIO
DL-2050
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
UNI-T
UT60C
Đồng Hồ Vạn Năng
Multimeter
UNI-T
UT61C
Đồng Hồ Vạn Năng
True RMS  Multimeter
UNI-T
UT803
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
VICTOR
VC9807A+
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
VICTOR
VC97
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
VICTOR
VC890D
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multimeter
VICTOR
VC9804A+
Đồng Hồ Vạn Năng
Dual Display Multimeter
VICTOR
8815
Đồng Hồ Vạn Năng
Hand-Held Multimeter
WELLINK
HL-1250
Đồng Hồ Vạn Năng
Digital Multitester
SAEHAN
SH852TR
2 nhận xét:

mình muốn mua 1 con keithley 2000 -2700 cũ .làm ơn xin giá ạ

xin giá hiệu chuẩn iwatsu voac7521a ạ

Đăng nhận xét