Quay lại

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Universal Testing Machine IMADA, HUAYANG, TOKYOKOKI, INSTRON, A&D...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Universal Testing Machine, Tensile Compression Test Machine, Material Testing Instruments IMADA, HUAYANG, TOKYOKOKI, INSTRON, A&D...

Universal Testing Machine

E. Description
Maker
Model
Range
Universal Testing Machine
HUAYANG
HYK-10000A
Universal Testing Machine
HUAYANG
HYK-500B
Universal Testing Machine
TOKYOKOKI
N/A
100 kN/0.2 kN
Universal Testing Machine
SE
AL-200K
0~200kgf
Universal Testing Machine
MESYS
QM100SE
20  kgf
Universal Testing Machine
IMADA
SV-55C-50M
500N/0.1N
Universal Testing Machine
IMADA
SH-13NA-50
Universal Testing Machine
MAXIMO-A
N/A
Material Universal Testing Machine
CHUN YEN
BAB-5M
5KG
Material Testing Instruments
A&D
STA-1150
50 kgf/0.01
Materials Testing Machine
AMETEK
LRX plus
Tensile Compression Test Machine
INSTRON
5542

0 nhận xét:

Đăng nhận xét