Quay lại

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Ampe Kế Xoay Chiều, Ampe Kế Một Chiều YOKOGAWA

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Ampe Kế Xoay Chiều, Ampe Kế Một Chiều YOKOGAWA.


Hiệu Chuẩn  Ampe Kế
 Ampe Kế 

V. Description
Maker
Model
Range
Ampe Kế Xoay Chiều
YOKOGAWA
205204
50/100/250 mA
Ampe Kế Một Chiều
YOKOGAWA
201137
0~1A,3,10.30
Ampe Kế Xoay Chiều
YOKOGAWA
201306
0~1A,5 A
Ampe Kế Một Chiều
YOKOGAWA
205101
30/100/300/1000/3000 mA
Ampe Kế Một Chiều
YOKOGAWA
201132
10/0.1; 30/0.2; 100/1; 300/2 (uA DC)
Ampe Kế Một Chiều
YOKOGAWA
201135
10/0.1; 30/0.2; 100/1; 300/2 (mA DC)
Ampe Kế Một Chiều
YOKOGAWA
205103
10/0.2; 30/0.5; 100/2; 300/5; 1000/20 (mA)
Ampe Kế Một Chiều
YOKOGAWA
201137
Ampe Kế Một Chiều
ASAHI KEIKI
AP-142-12
0 nhận xét:

Đăng nhận xét