Quay lại

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn AC/DC Withstanding Tester, Withstanding Voltage Tester EXTECH, HIOKI, KIKUSUI, YOKOGAWA...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn AC/DC Withstanding Tester, Withstanding Voltage Tester EXTECH, HIOKI, KIKUSUI, YOKOGAWA...


hieu chuan Withstanding Voltage Tester
Withstanding Voltage Tester 


E. Description
Maker
Model
Range
AC/DC Withstanding Tester
CHINA
CS2674A
Withstand Voltage - Insulation Tester
EXTECH
7112
AC Withstand Voltage/Insulation Tester
EXTECH
7152
AC/DC Withstand Insulation Tester
EXTECH
7142
AC Withstanding Voltage / Insulation Tester
GW INSTEK
GPI-825
AC Automatic Insulation-Withstanding Hitester
HIOKI
3174
AC Withstanding Voltage Hitester
HIOKI
3158
Withstanding Voltage Tester
HYUNG DAI
HD-9001
Withstanding Voltage Tester
I.TECH
WT-5015
AC Withstanding Voltage & Insulation Resistance Tester
KIKUSUI
TOS8870A
0~5Kv
AC Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS8030
AC Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS8040
Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS 5050A
Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS5050
Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS8750
Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS5051
Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS5050A
Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS-5051A
Withstanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS 8651
Withstanding Voltage-Insulation Resistance Tester
KIKUSUI
TOS9201
Withstanding Voltage-Insulation Resistance Tester
KIKUSUI
TOS8850A
2.5kV/0.05KV , 5KV/0.1KV
Wistanding Voltage Tester
KIKUSUI
TOS5030
406623
Withstand & Insulation Automatic Tester
KOKUYO
MS-5B
Ac Withstand Voltage/Insulation Tester
LANKE
7112
Voltage Withstand Test Intrument
REK
RK2672A
Withstand Voltage Test Checker
TAMADENSOKU
TSR-WIA18S-4P
140 k/ 220 kΩ/ 270kΩ/330 kΩ
W/I Auto Tester
KIKUSUI
TOS8850
Adapter Voltage Meter
KOREA
M4W2P-X
0~19.99V/ 0.01V
Dc Voltage Meter
YOKOGAWA
201139
Voltage Meter
YOKOGAWA
2013
150V/300V/45~65Hz
Voltage Unit
YOKOGAWA
2563


0 nhận xét:

Đăng nhận xét