Quay lại

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Xé, Máy Kiểm Tra Lực Căng Để Bàn, Autograph SHIMADZU, GOTECH...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Đo Độ Xé, Máy Kiểm Tra Lực Căng Để Bàn, Autograph SHIMADZU, GOTECH...


Autograph 


V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Độ Xé
TEXTEST
FX-3750
200cN ~ 13600cN
Máy Kiểm Tra Lực Căng Để Bàn
CHINA
TJL-1
5.00/0,01 Kg
Máy Đo Lực Kéo Bền
GOTECH
U-20
Máy Kéo Nén
SHIMADZU
AG-IS
0~20kN/ 0.001 kN
Máy Kéo Nén
SHIMADZU
AGS-10KNH

E. Description
Maker
Model
Range
Tearing Tester
TEXTEST
FX-3750
200cN ~ 13600cN
Electronic Desktop Tension Tester
CHINA
TJL-1
5.00/0,01 Kg
Gotech Testing Machine
GOTECH
U-20
Autograph
SHIMADZU
AG-IS
0~20kN/ 0.001 kN
Autograph M/C
SHIMADZU
AGS-10KNH


0 nhận xét:

Đăng nhận xét