Quay lại

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Cân Sấy Ẩm METTLER TOLEDO, AND, KETT...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Cân Sấy Ẩm METTLER TOLEDO, AND, KETT...

Hiệu Chuẩn Cân Sấy Ẩm
Cân Sấy Ẩm 


V. Description
Maker
Model
Range
Cân Sấy Ẩm
METTLER TOLEDO
HB43-S
54/0.001 G
Cân Sấy Ẩm
METTLER TOLEDO
HB43
41 g/0.001g
Cân Sấy Ẩm
METTLER TOLEDO
HX204
0~200g/0.001g
Cân Sấy Ẩm
AND
ML-50
51/0.001g
Cân Sấy Ẩm
KETT
FD-610
Cân Sấy Ẩm
AND
MS-70
Cân Sấy Ẩm
RADWAG
MAC 50/1/NH
0 nhận xét:

Đăng nhận xét