Quay lại

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Loadcell và Bộ Hiển Thị METTLER TOLEDO, JADEVER, CAS, ASKER...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Loadcell và Bộ Hiển Thị METTLER TOLEDO, JADEVER, CAS, ASKER...
calibration Loadcell
Loadcell

hiệu chuẩn Bộ Hiển Thị
Bộ Hiển Thị 


V. Description
Maker
Model
Range
Đầu Cân
FINE MECHATRONICS
FS-2000A
40Kg/0.005
Đầu Cân
FINE MECHATRONICS
FS-2000C
30kg/0.005
Đầu Cân
CAN HAI PHONG
YH-T3
100g/0.02
Đầu Cân
CHINA
YH-T3
0~1 TAN/0.2kg
Đầu Cân
NU-LIFT
XK3190-A7
3000 kg
Đầu Cân
NU-LIFT
XK3190-A9
3000 kg
Đầu Cân
TAIWAN
YH-T3
500/0.05 Kg
Đầu Cân
JADEVER
JWI-588
(150/0.02) KG
Đầu Cân
CARDINAL
205
90KG/0.05KG
Đầu Cân
METTLER TOLEDO
XK3130
70KG/0.1KG
Đầu Cân
METTLER TOLEDO
XK3124
60KG/0.05KG
Loadcell
MECMESIN
ILC-S 1000N
Load:max 1000 N
Loadcell
CAS
NT-301A
0~ 15kg/ 0.05kg
Loadcell
ASKER
LC-A
Loadcell
N/A
T61-501
500 kg/0.01 kg
Loadcell
UNIPULSE
UNTCH-20KN
Loadcell
FM
XK3150
0~20Kg/0.05
0 nhận xét:

Đăng nhận xét