Quay lại

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Quả Cân, Bộ Quả Cân Chuẩn KERN & SOHN, MURAKAMI KOKI...

Chuyên mua bán, hiệu chuẩn Quả Cân, Bộ Quả Cân Chuẩn KERN & SOHN, MURAKAMI KOKI, CHINA, VIETNAM, DONGNHAN, MC, CHANGZHOU, YEASTEN...

hiệu chuẩn Bộ Quả Cân Chuẩn
Bộ Quả Cân Chuẩn

Hiệu Chuẩn Bộ Quả Cân Chuẩn
Bộ Quả Cân Chuẩn
V. Description
Maker
Model
Range
Quả Cân
KERN & SOHN
D-72336
20g
Quả Cân
KERN & SOHN
M1
5000g
Quả Cân
MC
F2
10kg
Quả Cân
N/A
M2
Quả Cân
DONGNHAN
F1
1g
Quả Cân
CHINA
5 KG
Quả Cân
CHINA
10KG
Quả Cân
CHINA
20KG
Quả Cân
MURAKAMI KOKI
E2 (100g)
Quả Cân
N/A
2LB (3600g)
Quả Cân
N/A
4LB 4100g)
Quả Cân
N/A
F1 (200G)
Quả Cân
MURAKAMI KOKI
E2 (5g)
Quả Cân
MURAKAMI KOKI
E2 (2g)
Quả Cân
MURAKAMI KOKI
E2 (1g)
Quả Cân
QUATEST 3
F1
Quả Cân
N/A
F1
1000g
Quả Cân
N/A
5G
5g
Quả Cân
N/A
150G
150g
Quả Cân
N/A
250G
250g
Quả Cân
N/A
1000G
1000g
Quả Cân
N/A
1 kg
Quả Cân
N/A
100 g
Quả Cân
N/A
5 kg
5 kg
Quả Cân
N/A
10 kg
10 kg
Quả Cân
CHANGZHOU
M1 (500G)
500G
Quả Cân
CHANGZHOU
M1 (1KG)
1KG
Quả Cân
CHANGZHOU
M1 (2KG)
2KG
Quả Cân
AND
AD-1600-100
100 g
Quả Cân
AND
AD-1600-50
50 g
Quả Cân
AND
AD-1600-200
200 g
Quả Cân
SHIMADZU
N/A
Quả Cân
SHIMADZU
-
Quả Cân
VN
M-20KG
20 KG
Quả Cân
VN
M-5 KG
5 KG
Bộ Quả Cân
DL-VN
M1
10kg/10.001
Bộ Quả Cân
MURAKAMI
M1
Bộ Quả Cân
N/A
F2
Bộ Quả Cân
MC
F1
1g , 2x2g ,5g, 10g,2x20g, 50g, 100g, 2x200g, 500g, 1kg,2x2kg
Bộ Quả Cân
CHINA
F2
Bộ Quả Cân
N/A
M1
1kg
Bộ Quả Cân
JAPAN
F1
Bộ Quả Cân
CHINA
178
Bộ Quả Cân
AKIYAWA KOUZAI
M1
Bộ Quả Cân
N/A
0.5kg/1.25kg/5kg
500g/ 1.25 kg/ 5 kg
Bộ Quả Cân
N/A
59
Bộ Quả Cân
YEASTEN
Bộ Quả Cân
MURAKAMI
M2
Bộ Quả Cân
MITUTOYO
516-650
Bộ Quả Cân
SHIMADZU
100N


0 nhận xét:

Đăng nhận xét