Quay lại

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Profile Projector MITUTOYO, NIKON, RATIONAL, VISION...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Profile Projector MITUTOYO, NIKON, RATIONAL, VISION...
Mitutoyo PJ-A3000 


Nikon V-12BE. Description
Maker
Model
Range
Profile Projector
MITUTOYO
PJ-A3000
100x100mm/0.001mm
Profile Projector
MITUTOYO
PJ-2500
70 x70mm/ 0.001mm
Profile Projector
MITUTOYO
PJ-H30
100x200mm/0.001
Profile Projector
MITUTOYO
PJ-H3000F

Profile Projector
NIKON
V-12B
X=250mm/Y=150mm/0.001mm
Profile Projector
NIKON
V12BDC

Profile Projector
NIKON
V-12BDC
x: 0~250mm, y:0~150mm/ 0.001mm
Profile Projector
NIKON
V-20B
X=250mm/Y=150mm/0.001mm
Measuring Projector
RATIONAL
CPJ-3015Z
X(90),Y(50)/0.0005 mm
Profile Projector
RATIONAL
VMS-3020F
300x200mm/0.001mm
Proflie Projector
CMD
CPJ-300
399582
Profile Projector
DELL TRONIC
DH216

Digital Projector
VISION
DYNASCOPE

Digital Profile Projector
SUNTEP
JT12A-B
150x250
Profile Projector
BATY
R14XL2
Multi0 nhận xét:

Đăng nhận xét