Quay lại

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Ảnh MITUTOYO, NIKON, RATIONAL, VISION...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn máy phóng hình ảnh MITUTOYO, NIKON, RATIONAL, VISION...


Mitutoyo PJ-A3000

Nikon V-12B
V. Description
Maker
Model
Range
Máy Phóng Hình Ảnh
MITUTOYO
PJ-A3000
100x100mm/0.001mm
Máy Phóng Hình Ảnh
MITUTOYO
PJ-2500
70 x70mm/ 0.001mm
Máy Phóng Hình Ảnh
MITUTOYO
PJ-H30
100x200mm/0.001
Máy Phóng Hình Ảnh
MITUTOYO
PJ-H3000F

Máy Phóng Hình Ảnh
NIKON
V-12B
X=250mm/Y=150mm/0.001mm
Máy Phóng Hình Ảnh
NIKON
V12BDC

Máy Phóng Hình Ảnh
NIKON
V-12BDC
x: 0~250mm, y:0~150mm/ 0.001mm
Máy Phóng Hình Ảnh
NIKON
V-20B
X=250mm/Y=150mm/0.001mm
Máy Phóng Hình Ảnh
RATIONAL
CPJ-3015Z
X(90),Y(50)/0.0005 mm
Máy Phóng Hình Ảnh
RATIONAL
VMS-3020F
300x200mm/0.001mm
Máy Phóng Hình Ảnh
CMD
CPJ-300
399582
Máy Phóng Hình Ảnh
DELL TRONIC
DH216

Máy Phóng Hình Ảnh
VISION
DYNASCOPE

Máy Phóng Hình Ảnh
SUNTEP
JT12A-B
150x250
Máy Phóng Hình Ảnh
BATY
R14XL2
Multi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét