Quay lại

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Cứng, Đồng Hồ Đo Độ Cứng TECLOCK, MITUTOYO, FUTURE-TECH, BAREISS, ASKER...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Cứng, Đồng Hồ Đo Độ Cứng TECLOCK, MITUTOYO, FUTURE-TECH, BAREISS, ASKER...


Vickers Hardness Testing Machine FUTURE TECH FM-300E

Rockwell Hardness Testing Machine MITUTOYO MVK-H1


Hardmatic MITUTOYO


V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Độ Cứng
BAREISS
DTA 7410
SHORE A
Máy Đo Độ Cứng
BAREISS
DTM 7409
IRHD micro method M
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
ASKER
Type A
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
ASKER
TYPE JC
0~100 JC/ 1JC
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
TECLOCK
GS-709
0~100 duro/ 1 duro
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
UESHIMA
HD-1110
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
SHORE
ASTM D2240
0~100/0.1
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
TECLOCK
GS-709N
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
CHINA
LX-A
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
AKASHI
HH-335(DBA644)
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
MITUTOYO
811-333
Bộ Chuẩn Độ Cứng
REXGAUGE
TBK-A
28.5/ 42.0/ 50.5/ 63.7/ 72.8/ 81.5/ 89.2 ( +/- 2 Duro)
Bộ Chuẩn Độ Cứng
REXGAUGE
TBK-D
19.4/ 36.7/ 80.2 ( +/- 2 Duro)
Máy Đo Độ Cứng
KING TESTER CORP
N/A
55~100HRB/21~63HRC
Máy Đo Độ Cứng
TECLOCK
GS-706N
Máy Đo Độ Cứng
N.S.S
N/A
0~140/1
Máy Đo Độ Cứng
PROCEQ
EQUOTIP2
0~90HRC/0.1
Máy Đo Độ Cứng
TECLOCK
GS-719N
Máy Đo Độ Cứng
PCE
PCE-HT200
Máy Đo Độ Cứng
KORI SEIKI MFG.
JIS
Máy Đo Độ Cứng
QUALITEST
DHT-100
Máy Đo Độ Cứng
MITUTOYO
HM-103
Máy Đo Độ Cứng
MITUTOYO
810-218E
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE-TECH
LC-200RB
Máy Đo Độ Cứng
ASKER
JIS A
Máy Đo Độ Cứng
SHIMADZU
JIS A
Máy Đo Độ Cứng
CHINA
HV-1000
Máy Đo Độ Cứng
DECHUAN
HR-150A
Máy Đo Độ Cứng
MITUTOYO
HM-123
HV
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE TECH
FM 300e
Máy Đo Độ Cứng
MVK
AKASHI
HV
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE-TECH
FM-700
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE-TECH
FM-100
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE TECH
FM-800
Range / Res.
Máy Đo Độ Cứng
WOLPERT
500MRA
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE TECH
FR-3E
Máy Đo Độ Cứng
MATSUZAWA
DXT-1
HRC
Máy Đo Độ Cứng
MITUTOYO
MVK-H1
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE TECH
LC-200R
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE-TECH
FR 3
HRA 0.1
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE-TECH
FR-1E
Máy Đo Độ Cứng
TOKYO
FR-3E
Máy Đo Độ Cứng
N/A
RH-1000
Máy Đo Độ Cứng
ADVANTECH
SH-21-S001
Máy Đo Độ Cứng
MITUTOYO
ATK-F1000
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE TECH
FM-ARS9000
Máy Đo Độ Cứng
FUTURE TECH
FM-300E
Máy Đo Độ Cứng
MITUTOYO
HV112
( 0.2 - 20 ) kg
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
MITUTOYO
811-332
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
MITUTOYO
811-334
0~100 Duro (Type D)/ 0.5 Duro
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
MITUTOYO
HH-334
TYPE D
Đồng Hồ Đo Độ Cứng
MITUTOYO
HH-332
TYPE A

0 nhận xét:

Đăng nhận xét