Quay lại

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Thread Plug Gauge, Plug Gauge, Taperlock Plug Gage, Master Gage ISSOKU, OJIYAS, VERMONT GAGE...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Thread Plug Gauge, Plug Gauge, Taperlock Plug Gage, Master Gage ISSOKU, OJIYAS, VERMONT GAGE...


E. Description
Maker
Model
Range
Thread Plug Gauge
ISSOKU
1 1/2-11 1/2 NPT
SPEC
Thread Plug Gauge
ISSOKU
1 1/4-11 1/2 NPT
SPEC
Thread Plug Gauge
ISSOKU
1/2-13UNC-2B
GP-2B&IP-2B
Thread Plug Gauge
ISSOKU
1/4-20UNC-2B
GP-2B&IP-2B
Thread Plug Gauge
ISSOKU
1-11 1/2 NPT
SPEC
Thread Plug Gauge
ISSOKU
3/8-16UNC

Thread Plug Gauge
ISSOKU
3/8-16UNC-2B
GP-2B&IP-2B
Thread Plug Gauge
ISSOKU
5/8-11UNC-2B
GP-2B&IP-2B
Thread Plug Gauge
ISSOKU
G 1/8
GP&NP
Thread Plug Gauge
ISSOKU
M 16 P 2
GPII&IPII
Thread Plug Gauge
ISSOKU
M 40 P1.5
GPII&IPII
Thread Plug Gauge
ISSOKU
M 50 P 1.5
GPII&IPII
Thread Plug Gauge
ISSOKU
M 6 P 1
GPII&IPII
Thread Plug Gauge
ISSOKU
M10 P 1.5
GPII&IPII
Thread Plug Gauge
ISSOKU
M10P1
GPII
Thread Plug Gauge
ISSOKU
M12P1.25

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M2X0.4-6H

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M3 X 0.5

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M3X0.5-6H

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M4X0.7-6H

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M5X0.8-6H

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M6 P1

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M8P1.25

Thread Plug Gauge
ISSOKU
M6X1-6H

Thread Ring Gauge
ISSOKU
M6X1-6G

Thread Ring Gauge
ISSOKU
M2X0.4-6G

Thread Ring Gauge
ISSOKU
M4X0.7-6G

Thread Ring Gauge
ISSOKU
M5X0.8-6G

Thread Ring Gauge
ISSOKU
M3X0.5-6G

Thread Gauge
ISSOKU
M6 X 1 -6G / GR

Thread Gauge
ISSOKU
M6 X 1 -6G / NR

Thread Gauge
ISSOKU
M8 X 1,25-6G / GR

Thread Gauge
ISSOKU
M8 X 1,25-6G / NR

Thread Gauge
ISSOKU
M8 X 1,25-6G /GR

Thread Plug Gauge
ANSI
1/2-13 UNC 2B

Thread Plug Gauge
ANSI
1/4-20 UNC 2B

Thread Plug Gauge
ANSI
1-8 UNC 2B

Thread Plug Gauge
ANSI
3/4-10 UNC 2B

Thread Plug Gauge
ANSI
3/8-16 UNC 2B

Thread Plug Gauge
ANSI
5/8-11 UNC 2B

Thread Plug Gauge
ANSI
7/8-9 UNC 2B

Thread Plug Gauge
OJIYAS
M 3X0.5-6H

Thread Plug Gauge
OJIYAS
M 4X0.7-6H

Thread Plug Gauge
OJIYAS
M 5X0.8-6H

Thread Plug Gauge
OJIYAS
M 6X1.0-6H

Thread Plug Gauges
OJIYAS
M2.5 X 0.45

Thread Plug Guage
PROGAGE
M8X1.25

Thread Plug Guage
PROGAGE
M6X1.0

Thread Plug Gauges
VERMONT GAGE
1/4-20 UNC 2B

Thread Plug Gauges
VERMONT GAGE
8-32 UNC 2B

Plug Gauge
PINEL
4.72 H5

Plug Gauge
PINEL
7 H5

Taperlock Plug Gage
HANLO
932
GO 3.3375 NOGO 3.3425
Taperlock Plug Gage
HANLO
940
GO 2.7270;NOGO 2.7470
Taperlock Plug Gage
NOTCH
917-4
GO 0.4460 NOGO 0.4570 CLASSX
Taperlock Plug Gage
NOTCH
919-3
GO 0.2670 NOGO 0.2770 CLASS X
Thread Plug Gauge
SHS
G 1/2-14

Thread Plug Gauge
SHS
M 12 P 1.75
GPII&IPII
Thread Plug Gauge
SHS
M 20 P2.5

Thread Pulgl Gauge
SHS
M2.6P0.45

Thread Plug Gauge
SHS
M8 P1.25

Thread Plug Gauge
O/S
1 3/8-12 UNF-2B
GO PD 1.3259; NOGO PD 1.3341
Thread Plug Gauge
GSG
1 3/8-12 UNS-2B
GO P.D.13259; NOGO PD.13341
Thread Plug Gauges
OSG
M1.2P0.25

Precision Thread Gauge
OSG
M1.4P0.3

Plug Gauge
BROOMFIELD
GO

Plug Gauge
TS
GO NOGO

Plug Gauge
PM
GO NOGO

Plug Gauge
MG FRANCE
GO NOGO

Plug Gauge
PINEL
GO NOGO

Thread Pluge Gauge
TITEC
M1.00X0.25-5H
GO/NO GO
Thread Plug Gauge
SHS
M10P1.5

Thread Plug Gauge
TOSOK
M12P1.75

Thread Plug Gauge
EISEN
M2.6P0.45

Thread Plug Gauge
TAIHO
M4.5X0.75

Thread Plug Gauge
MG
M8X0.5 6H
M8X0.5
Taperlock Plug Gage
N/A
N/A
GO 0.389 NOGO 0.399
Thread Plug Gauge
N/A
1 3/8-12 UNF-2B
GO 1.3259; NOGO 1.3341
Thread Plug Gauge
N/A
1/2-20 UNF-2B
GO 0.4875 NOGO 0.4731
Taperlock Plug Gage
N/A
923-3
GO 0.9895 NOGO 0.9945
Taperlock Plug Gage
N/A
925
GO 3.4855 NOGO 3.4905
Taperlock Plug Gage
N/A
926
GO 1.9490 NOGO 1.9290
Taperlock Plug Gage
N/A
935-1
GO 0.1400 NOGO 0.1600 CLASSX
Taperlock Plug Gage
N/A
948-4
GO 0.166 NOGO 0.186
Thread Plug Gauge
N/A
1/8-27 NPSF
GO 0.3692 NOGO 0.3727
Thread Plug Gauge
N/A
4.195-05P-10L

Thread Plug Gauge
N/A
5/16-24 UNF 2B
GO 0.2854 NOGO 0.2902
Master Gage
N/A
944
1.5455/1.5505 Go/NoGo ID Plug Gage
Master Gage
N/A
942-3
GO 0.7495 NO GO 0.7495
Master Gage
N/A
930
 3.910 ''
Master Gage
N/A
941-3
0.039'' do được 0.037''

0 nhận xét:

Đăng nhận xét