Quay lại

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Hiệu Chuẩn Pin Gauge EISEN, NIIGATA SEIKI, SK NIIGATA SEIKI, NSK, MEYER GAGE

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Pin Gauge EISEN, NIIGATA SEIKI, SK NIIGATA SEIKI, NSK, MEYER GAGE...
Pin Gauge Set

Pin Gauge Set

Pin Gauge Set

Pin Gauge Set

Pin Gauge Set
V. Description
E. Description
Maker
Model
Range
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-4B
4.250~4.500/0.005
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-4C
4.500~4.750/0.005
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-4D
4.750~5.000/0.005
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-4E
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-5A
5.000~5.250mm/0.005
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-5B
5.250~5.500/0.005
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-5C
5.500~5.750/0.005
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-5D
5.750~6.000/0.005
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EH-5E
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EM-0
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EM-0(-)
0.300~1.525 mm/step : 0.025mm/±5µm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EM-1
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EM-1 Å
1.550~6.275mm/0.025
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EM-3
13.000~19.000mm/0.1
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
ELSEN
EP-0B
0.50~1.00(51 pcs)
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-1A
1.00~1.50mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-1B
1.50~2.00mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-2A
2.00~2.50mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-2B
2.50~3.00mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-3A
3.00~3.50mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-3B
3.50~4.00mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-4A
4.00~4.50mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
ELSEN
EP-4B
4.50-5.00 mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-5A
5.00~5.50mm/0.01
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
EP-5B
5.50~6.00mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
EISEN
FC
34.76~34.86mm/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-15A
15.00-15.50mm/step 0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-1B
1.000-2.000mm/step : 0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-2A
2.000~2.500mm/STEP 0.010mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-3A
3.00-3.50mm/Sep 0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-3B
3.5000 to 4.00/0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-4A
4.000~4.500mm/STEP 0.010
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-4B
4.500mm~5.000mm/STEP 0.010mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-5A
5.00-5.50mm/step 0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (51pcs/set)
NIIGATA SEIKI
AA-9A
9.000~9.500mm/ STEP 0.010 mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set (55pcs/set)
NIIGATA SEIKI
N/A
1.520~2.600mm/0.020mm/55 PCS
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
SK NIIGATA SEIKI
Å PG-2A
6.300~9.775mm/0.025mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
SK NIIGATA SEIKI
PG-1
1.550~6.275mm/0.025mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
MEYER GAGE
M0
0.011-0.060 inch
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
MEYER GAGE
M1
0.061-0.250 inch
Pin Chuẩn
Pin Gauge
SPI
18-092-7
0.0915"
Pin Chuẩn
Pin Gauge
SPI
18-093-5
0.093"
Pin Chuẩn
Pin Gauge
SPI
28-085-9
0.085"
Pin Chuẩn
Pin Gauge
NSK
8.100MM
Pin Chuẩn
Pin Gauge
NSK
8.600MM
Pin Chuẩn
Pin Gauge
NSK
7.005MM
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
SWT
AA-2B
2.50-3.00mm/step 0.01mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
TC
CC-5A
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
MINUS
M1-MM
1.52-7.70mm/0.02mm
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gage (32pcs/set)
TOSOK
N/A
Bộ Pin Chuẩn
Pin Gauge Set
KC KENWIN
10A
10.00~10.50 mm/step 0.01mm


0 nhận xét:

Đăng nhận xét