Quay lại

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Ồn RION, EXTECH, ONO SOKKI, EXTECH, LUTRON...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Đo Độ Ồn, Bộ Ồn Chuẩn,  RION, EXTECH, ONO SOKKI, EXTECH, LUTRON...


Máy Đo Độ Ồn

V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Độ Ồn
AND
AD3552
Máy Đo Độ Ồn
ACO
TYPE 6226
28 ~ 130 dB/ 0.1 dB
Máy Đo Độ Ồn
ONO SOKKI
LA-1440
Máy Đo Độ Ồn
ONO SOKKI
LA-1410
Máy Đo Độ Ồn
ONOSOKKI
LA-1410
Máy Đo Độ Ồn
ONO SOKKI
LA-5560
Bộ Ồn Chuẩn
BRUEL & KJAER
4231
Bộ Ồn Chuẩn
QUEST
QC-20
94/1144 dB
Bộ Ồn Chuẩn
ONO SOKKI
SC-2120A
Bộ Ồn Chuẩn
ONOSOKI
SC-2120A
Máy Đo Độ Ồn
RION
NL-14
Máy Đo Độ Ồn
EXTECH
407736
35 to 130 dB
Máy Đo Độ Ồn
RION
NL-20
Máy Đo Độ Ồn
RION
NL-32
Máy Đo Độ Ồn
QUEST
2900
Máy Đo Độ Ồn
ONO SOKKI
LA - 1210
(30 to 130) dB
Máy Đo Độ Ồn
ONO SOKKI
LA-1210
( 30 - 130 ) dB
Máy Đo Độ Ồn
CUSTOM
SL-1320
Máy Đo Độ Ồn
EXTECH
407768
Máy Đo Độ Ồn
TENMARS
TM-101
Máy Đo Độ Ồn
TES
1351
Máy Đo Độ Ồn
TES
1352A
30~130dB/0.1
Máy Đo Độ Ồn
RION
NL-21
Máy Đo Độ Ồn
QUANTIFIER
93
Máy Đo Độ Ồn
3M- QUEST TECHNOLOGIES
SOUND PRO
Máy Đo Độ Ồn
ONOSOKI
LA-1440
Máy Đo Độ Ồn
ONOSOKI
LAM-1440
Máy Đo Độ Ồn
ONOSOKI
LAM-5560
Máy Đo Độ Ồn
RION
NL-05A
Máy Đo Độ Ồn
EXTECH
407780
Máy Đo Đa Năng
LUTRON
LM-8000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét