Quay lại

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Bàn Đá, Bàn Máp MITUTOYO, TAEKEONG, OTTAVINO...

Chuyên mua bán, hiệu chuẩn Bàn Đá, Bàn Máp MITUTOYO, TAEKEONG, OTTAVINO, SUNGJIN...

V. Description
Maker
Model
Range
Bàn Đá
MICRON
N/A
1000x750mm
Bàn Đá
MITUTOYO
517-314
450x600mm
Bàn Đá
TAEKEONG
700x500x100mm
Bàn Đá
MITUTOYO
517-107
1000x750 mm
Bàn Đá
SK ANGARA SEIKI
Class 0
Bàn Đá
TAEKEONG
600-450
Bàn Đá
TAEKEONG
N/A
Bàn Đá
SUNGJIN ENGINEERING
B-5254
Bàn Đá
N/A
1000x2000
1000x2000 mm
Bàn Đá
N/A
900x1200
900x1200
Bàn Đá
SUNGJIN
500x500
500x500
Bàn Đá
SUNGJIN
900X600
900X600
Bàn Đá
ZUNGWOO
N/A
1000x800mm
Bàn Đá
MITUTOYO
517-206
Bàn Đá
N/A
Grade A
Bàn Đá
N/A
Grade B
Bàn Đá
OTTAVINO
Grade A


0 nhận xét:

Đăng nhận xét