Quay lại

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Digital Hardness Tester, Durometer, Rockwell Hardness Tester, Vickers Hardness Testing Machine MITUTOYO, FUTURE TECH...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Digital Hardness Tester, Durometer, Rockwell Hardness Tester, Vickers Hardness Testing Machine, Hardmatic MITUTOYO, FUTURE TECH, ASKER, SHORE...

Hardmatic Mitutoyo


E. Description
Maker
Model
Range
Digital Hardness Tester
BAREISS
DTA 7410
SHORE A
Digital Hardness Tester
BAREISS
DTM 7409
IRHD micro method M
Durometer Hardness
ASKER
Type A
Durometer Hardness
ASKER
TYPE JC
0~100 JC/ 1JC
Durometer
TECLOCK
GS-709
0~100 duro/ 1 duro
Durometer
UESHIMA
HD-1110
Durometer
SHORE
ASTM D2240
0~100/0.1
Durometer
TECLOCK
GS-709N
Durometer
CHINA
LX-A
Durometer
AKASHI
HH-335(DBA644)
Dial Durometer Tester
MITUTOYO
811-333
Durometer Test Block Kit
REXGAUGE
TBK-A
28.5/ 42.0/ 50.5/ 63.7/ 72.8/ 81.5/ 89.2 ( +/- 2 Duro)
Durometer Test Block Kit
REXGAUGE
TBK-D
19.4/ 36.7/ 80.2 ( +/- 2 Duro)
Hardness Tester
KING TESTER CORP
N/A
55~100HRB/21~63HRC
Hardness Tester
TECLOCK
GS-706N
Hardness Tester
N.S.S
N/A
0~140/1
Hardness Tester
PROCEQ
EQUOTIP2
0~90HRC/0.1
Hardness Tester
TECLOCK
GS-719N
Hardness Tester
PCE
PCE-HT200
Hardness Tester
KORI SEIKI MFG.
JIS
Hardness Tester
QUALITEST
DHT-100
Hardness Tester
MITUTOYO
HM-103
Hardness Tester
MITUTOYO
810-218E
Hardness Tester
FUTURE-TECH
LC-200RB
Hardness Tester
ASKER
JIS A
Hardness Tester
SHIMADZU
JIS A
Hardness Tester
CHINA
HV-1000
Hardness Tester
DECHUAN
HR-150A
Hardness Tester Machine
MITUTOYO
HM-123
HV
Micro Hardness Tester
FUTURE TECH
FM 300e
Micro Vicker Hardness Tester
MVK
AKASHI
HV
Microhardness Tester
FUTURE-TECH
FM-700
Microhardness Tester
FUTURE-TECH
FM-100
Microhardness Tester
FUTURE TECH
FM-800
Range / Res.
Rockwell Hardness Tester
WOLPERT
500MRA
Rockwell Hardness Tester
FUTURE TECH
FR-3E
Rockwell Hardness Testing Machine
MATSUZAWA
DXT-1
HRC
Rockwell Hardness Testing Machine
MITUTOYO
MVK-H1
Rockwell Hardness Testing Machine
FUTURE TECH
LC-200R
Rockwell Type Hardness Tester
FUTURE-TECH
FR 3
HRA 0.1
Rockwell Type Hardness Tester
FUTURE-TECH
FR-1E
Rockwell Hardness
TOKYO
FR-3E
Rubber Hardness
N/A
RH-1000
Ultrasonic Hardness Tester
ADVANTECH
SH-21-S001
Vickers Hardness Testing Machine
MITUTOYO
ATK-F1000
Vickers Hardness Testing Machine
FUTURE TECH
FM-ARS9000
Vickers Hardness Testing Machine
FUTURE TECH
FM-300E
Micro Vickers Tester
MITUTOYO
HV112
( 0.2 - 20 ) kg
Hardmatic
MITUTOYO
811-332
Hardmatic
MITUTOYO
811-334
0~100 Duro (Type D)/ 0.5 Duro
Hardmatic
MITUTOYO
HH-334
TYPE D
Hardmatic
MITUTOYO
HH-332
TYPE A


0 nhận xét:

Đăng nhận xét