Quay lại

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Setting Ring, Ring Gauge NIIGATA SEIKI, MITUTOYO, ISSOKU...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Setting Ring, Ring Gauge  NIIGATA SEIKI, MITUTOYO, ISSOKU...


E. Description
Maker
Model
Range
Ring Gauge
 NIIGATA SEIKI
90-0.001

Ring Gauge
 NIIGATA SEIKI
100+0.0006

Ring Gauge
 NIIGATA SEIKI
62-0.0003

Ring Gauge
 NIIGATA SEIKI
72-0.0002

Ring Gauge
 NIIGATA SEIKI
150-0.0034

Ring Gauge
 NIIGATA SEIKI
250+0.0009

Ring Gauge
 NIIGATA SEIKI
375+0.0032

Ring Gauge
N/A
0.500
0.500''
Ring Gauge
N/A
0.268
0.268''
Setting Ring
MITUTOYO
177-125
8.007 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-126
9.999 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-132
14.004 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-133
16.999 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-139
25.002 MM
Setting Ring
MITUTOYO
177-140
35.000 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-146
 49.998 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-147
70.016 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-148
89.984 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-177
15.996 MM
Setting Ring
MITUTOYO
177-178
44.996 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-205
5.000 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-208
2.500 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-239
2.002 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-248
3.002 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-255
3.751 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-267
6.000 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-271
6.508 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-275
6.999 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-284
11.999 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-286
19.999 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-288
29.999 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-290
40.001 MM
Setting Ring
MITUTOYO
177-292
59.997 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-294
80.004 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-296
100.005 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-302
175.004mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-314
62.002 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-316
74.988 mm
Setting Ring
MITUTOYO
177-318
87.009 mm
Setting Ring
MITUTOYO
526-156

Setting Ring
ISSOKU
08-10
35 mm
Setting Ring
ISSOKU
08-6
18 mm
Setting Ring
ISSOKU
09-10
22 mm
Setting Ring
ISSOKU
09-2
30 mm
Setting Ring
ISSOKU
09-4
47 (+/- 0) MM
Setting Ring
ISSOKU
10-3
72 mm
Setting Ring
ISSOKU
11-4
130mm( -0.0002)
Setting Ring
JPC
1.647MM
1.647MM
Setting Ring
JAPAN
110 MM
110 (+0.0019) MM
Setting Ring
JAPAN
175 MM
175 (+0.0013) MM
Setting Ring
JAPAN
200 MM
200 (-0.0022) MM
Setting Ring
N/A
X-924-4
0 nhận xét:

Đăng nhận xét