Quay lại

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Nhiệt Độ - Digital Thermometer ANRITSU, HAKKO, SK SATO, OMEGA, YOKOGAWA, TESTO, FLUKE, QUICK…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Đo Nhiệt Độ - Digital Thermometer ANRITSU, HAKKO, SK SATO, OMEGA, YOKOGAWA, TESTO, FLUKE, QUICK…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
YFE
YF-160A
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANRITSU
HA-100K
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
HAKKO
FG-100
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SATO
SK-250WP II-N
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANRITSU
HA-200E
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SHINKO
DFT-700
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANRITSU
HA-400E
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
TES
TES1310
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
YOKOGAWA
TX1001
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
LINE SEIKI
TC-550
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
TESTO
925
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
DELTA OHM
HD 2108.1
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
DELTAOHM
HD 2108.1
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
TIGERDIRECT
N/A
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
TES
1314
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SK SATO
SK-1250MCIII α
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SK-SATO
SK-1250MCIIIa
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SK SATO
SK-1250MCIIIa
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
YOKOGAWA
TX10
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
RKC INSTRUMENT
DP-700
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
KANE-MAY
KM330
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANRITSU
HA-450K
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
GRIESINGER
GTH-1170
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
GREISINGER
GTH1170
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
TASCO
TNA-100
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANRITSU
HA-200K
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
YOKOGAWA
TX10-02
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
CHINA
6802II
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SK SATO
SK-1250MCIII
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SEIKI
N/A
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
LINE SEIKI
TC-700
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
HOZAN
DT-510
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
HANNA
HI147-00
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
PRO'SKIT
MT-4001
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
CENTER
300
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
LINE SEIKI
TC-400
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SK SATO
SK-1260
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
OMEGA
HH800A
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
OMEGA
HH23A
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SATO
SK-1260
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
YOKOGAWA
2455
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
YFE
YF-160A
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANRITSU
HA-250K
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANRITSU
HA-250R
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
WKC
TM-902A
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
TESTO
926
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
DHA
DH-3003
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SANSYO
SCT-1310
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SK SATO
SK1260
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
CHINO
MC1000
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
TESTO
925
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
AS ONE
ASF-250T
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
FLUKE
51 II
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SANJAC
305
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
ANYMETRE
ST-2
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SATO
SK1250MC3III α
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
SATO
SK1260
Máy Đo Nhiệt Độ
Digital Thermometer
FLUKE
51II
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
EXSO
ETM191A
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
FLUKE
52 II
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
TAYLOR
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
SAFE GAUGE
120oC
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
ARITA
150oC
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
HAKKO
191
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
ETI
2001
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
QUICK
191AD
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
QUICK
191A
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
TES
1310
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
CENTER
303
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
JIANGSU CHINA
WSS-413
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
TES
1300
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
FLUKE
52II
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
DAE SUNG
DSFOX-CM5000
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
SLW
ASTM 12C-86
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
SLW
ASTM 12C-87
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
NORMALAB
ASTM 12C-88
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
NORMALAB
ASTM 12C-89
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
NORMALAB
ASTM 120C-86
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
NORMALAB
ASTM 121C-86
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
TES
1306
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
ERTCO
1003-3BLS
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
AS ONE
TM-300
Máy Đo Nhiệt Độ
Thermometer
EXSO
ETM-191A
Máy Đo Nhiệt Độ
Handheld Thermometer
ANRITSU
HD-1100K
Máy Đo Nhiệt Độ
Handy Thermometer
RKC
DP-350
Máy Đo Nhiệt Độ
K-Type Thermometer
SK SATO
SK-1110
Máy Đo Nhiệt Độ
Temperature Hitester
HIOKI
3412
Máy Đo Nhiệt Độ
Temperature Hitester
HIOKI
3441
Máy Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermometer Psychrometer
EXTECH
RH300
Máy Đo Nhiệt Độ
System Tester
HOSLEN
SLD 192
Máy Đo Nhiệt Độ
System Tester
QUICK
498
Máy Đo Nhiệt Độ
System Tester
HAKKO
498
Máy Đo Nhiệt Độ
System Tester
HAKKO
498
Máy Đo Nhiệt Độ
Microprocessor Thermometer
TEGAM
819A
Máy Đo Nhiệt Độ
Microprocessor Thermometer
OMEGA
HH21A


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét