Quay lại

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

ĐLVN 53: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Huyết Áp Kế Pittông

Blood pressure dead weight testers - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 53: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Huyết Áp Kế Pittông, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét